Skip to main content

Üzemeltetés, rendszerfelügyelet

A CNW megalakulásától kezdve a rendszerintegrációs tevékenysége mellett üzemeltetés támogatással és üzemeltetéssel is foglalkozik. A üzemeltetési támogatási és üzemeltetési szolgáltatásunkat jelenleg is több budapesti és vidéki cég, valamint állami szervezet veszi igénybe.

A CNW üzemeltetési csoportjában megtalálhatók az Ügyfeleket és eszközeiket jól ismerő felelősök, folyamatosan rendelkezésre álló HelpDesk munkatársak és rendszergazdák, adminisztrátor, valamint az üzemeltetési és rendszerfejlesztési projektek vezetői. A csoport munkájában, egy-egy speciális ismeretet megkövetelő feladat megoldásában a CNW-ben működő szakcsoportok nyújtanak segítséget.

 • folyamatos, illetve igény szerinti rendelkezésre állás
 • egypontos bejelentés (HelpDesk), felelős kapcsolattartás
 • ügyfelünk érdekeinek képviselete, kapcsolattartás külső szolgáltatóval
 • eszköz- és szolgáltatás monitoring, távfelügyelet
 • táv- vagy helyszíni javítás, eseti- vagy átalánydíjas hardver javítással
 • csereeszköz biztosítás, eszköz bérlet
 • felhasználói segítségnyújtás
 • perifériák, speciális inf. eszközök javíttatása szakszervizben
 • helyszíni rendszergazdai tevékenység
 • erőforrás kihelyezés
 • rendszeres megelőző szoftveres és hardveres karbantartás
 • hardver- és szoftver leltár készítés
 • heti, havi gyakorisággal rendszer- és üzemeltetési riportok készítése
 • szaktanácsadás, rendszerfejlesztés, eszközbeszerzés és projektvezetés
 • titoktartás, adatvédelem és együttműködés
Az Ügyfelek igényeinek megfelelő, de jellemzően 5×8 órás rendelkezésre állási idők szerepelnek szerződéseinkben, ehhez kapcsolódnak még a különböző hibajavítás megkezdési, szigorúbb esetben pedig a hibajavítási határidők.
Egypontos, a szerződések rendelkezésre állási igényei szerint működő és reagáló hibabejelentőt üzemeltetünk: budapesti és egyes Ügyfeleinknél belső ingyenes hívószámon, email-ben és faxon vagyunk elérhetők. A bejelentéseket minden esetben elektronikus hibakezelő rendszerünkben rögzítjük, email-ben igazoljuk vissza, majd a megfelelő szakértő kollégának delegáljuk.
WAN hálózatok felügyelete is része támogatási tevékenységünknek. Itt egy 7×24 órában működő automata hálózatfigyelő és hibabejelentő rendszert használunk, ami egy külső szolgáltatóval áll kapcsolatban, neki jelzi a hibákat. A Szolgáltató a hibával, a javítással kapcsolatban a CNW-t keresi, mi ellenőrizzük, igazoljuk vissza a javítás eredményét, sikerességét, Ügyfelünket ezekkel kapcsolatos feladat, tennivaló nem terheli.
Monitorozó rendszerünk 7x24 órában, Ügyfelünk egyéb kiemelt eszközeit, szolgáltatásait is figyeli, és a kiesések esetén azonnal értesíti az üzemeltetőket. Emellett, a táveléréssel rendszeresen, az eszközökhöz tartozóan ellenőrzési, frissítési és javítási feladatok is elvégezzük. A legfontosabbak: szerver operációs rendszer napló állományainak átvizsgálása, központi vírusvédő működésének- és a központi, valamint egyedi mentések sikerességének ellenőrzése, szükség esetén javítása, elektronikus levelezés- és az Ügyfél szakmai alkalmazásainak, adatbázisainak ellenőrzése, szükség szerint javítása.
Az üzemeltetés közben észlelt vagy az Ügyfél által bejelentett hibákat lehetőség szerint táveléréssel, hardver hibák esetén helyszíni megjelenéssel javítjuk, a szerződéses megállapodástól függően átalánydíjasan vagy árajánlat alapján, egyedi díjazással.
Az eszközjavítások fontos összetevője a csere készülék biztosítás. Erre több megoldást is alkalmazunk, javaslunk. A rendszer működésének szempontjából a legjobb, a legkisebb leállást biztosító megoldás, ha hiba esetén azonnal kicseréljük a problémás eszközt, majd a javítás megtörténte után egyeztetett időpontban végezzük el a visszacserét.
A bejelentések egyik speciális esete, a felhasználók problémáinak kezelése, közvetlen támogatásuk, segítésük. Itt alapvetően nem működési, hanem kezelési hibáról, vagy ismeretek hiányáról van szó. Ilyenkor HelpDesk munkatársaink egyeztetett időpontban telefonon, vagy e-mailben, leírások, képernyőképek megküldésével segítik a problémák leküzdését. Ügyfél igény esetén (pl. új munkatársak érkezése, új alkalmazások / funkciók bevezetése) csoportos oktatásokat is vállalunk.
Az informatikai eszközök bonyolultak, speciális összetevőket, alkatrészeket, szoftvereket tartalmaznak, ezért javításuk sokszor csak szakszervizben lehetséges. Javíttatáskor azt vállaljuk, hogy minden műszaki és adminisztratív tennivalót átvállalunk Ügyfelünktől: a készüléket leszereljük, elszállítjuk szerviz Partnerünkhöz, majd a kész, javított eszközt a helyszínen, a működő rendszernek megfelelő beállításokkal újra üzembe helyezzük.
Megrendelőink egy része a távfelügyelet, a táv- és helyszíni javítások mellett bizonyos telephelyein munkaidőben személyes, rendszergazdai jelenlétet is fontosnak tart. Szolgáltatás csomagunk ezt is tartalmazza, felkészült informatikusokkal, folyamatosan, kiesések (pl. szabadság, betegállomány ) nélkül állunk rendelkezésre
Az Ügyfélnél rövid távon jelentkező plusz feladatok, igények, hiányzó eszközök (pl. szerver, hálózati eszköz) vagy emberi erőforrások (pl. rendszergazda, inf. karbantartó) pótlásában is részt tudunk vállalni. Ilyen lehet egy rendezvény, egy nagyobb volumenű hardver vagy szoftver telepítés, eseti karbantartás.
Minden rendszeren – amitől a stabil működést és magas rendelkezésre állást várunk – szükség van rendszeres, gondosan megtervezett és végrehajtott karbantartásra. Szerződéseinken ezt mindig szerepeltetjük, kihagyhatatlanul fontosnak tartjuk. Minden általunk üzemeltetett eszközt negyed- vagy félévente szétszerelünk, átvizsgálunk, kitakarítunk. A munkaállomásokat, hálózati eszközöket szoftveresen is átvizsgáljuk, ami alapvetően a fájlrendszer ellenőrzést, javítást, a távolról nem elvégezhető szoftver frissítést, beállítás módosítást jelenti.
Egy üzemeltetőnek alapvetően fontos, hogy a rábízott eszközök mennyiségéről, tulajdonságairól pontos és naprakész adatokkal rendelkezzen. Ugyanezek az adatok fontosak a Megrendelőnek is, kiegészítve még a használatban lévő szoftverek mennyiségével, azok fajtájával, verziójával, egyéb jellemzőivel. A leltárkészítéseket automatikusan, bejelentkezéshez kötötten vagy a helyszíni karbantartások alkalmával végezzük.
Az általunk üzemeltetett rendszerekről, szolgáltatásokról és magáról az üzemeltetési tevékenységről heti, havi riportokat készítünk. A havijelentések tartalma: bejelentések száma, típusa; WAN kapcsolatok rendelkezésre állása, forgalmi adatok, hibák száma; szerverek rendelkezésre állása, fájl- és adatbázis méretek, valamint szabad hely adatok; mentések sikeressége, jellemző hibák és mennyiségük; vírusadatbázis verziók, frissítés és vírustalálatok; felhasználói fiók- és szoftver licenc mennyiségek, WEB használati kimutatás, rangsor; VPN használat.
A támogatás nem csak a meglévő eszközök, alkalmazások által nyújtott szolgáltatások fenntartását kell jelentse. Szükséges az elöregedett komponensek cseréje, szükség lehet újabb szolgáltatások bevezetésére, vagy a meglévők teljesítményének fokozására. Mindegyik esetben vállaljuk a Megrendelő érdekeinek képviseletét, rendszerének változtatását érintő projektek vezetését.
A support tevékenység a műszaki mellett bizalmi feladat is, az üzemeltető akaratlanul is a Megrendelő fontos céges adataival találkozhat, a javítások, üzemeltetési folyamatok közben azokat kezelni kénytelen. Cégünk a támogatási szerződések végrehajtása során a tudomására jutott személyes és üzleti adatokat, információkat, „know-how”-t üzleti titokként kezeli, azokat megőrzi, az üzleti, valamint az ügyfelek személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi szabályokat betartja. A CNW Zrt. mindig arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb mértékben együttműködjön Megrendelőjével, a szerződések létrejöttével, érvényességével, tartalmával és teljesítésével kapcsolatos esetleges nézeteltéréseket a Megrendelővel közösen, közvetlen tárgyaláson oldja meg.